Rain From The Skies


Ever since you went away
Everyday is such a cloudy day
And I don't know if it's rain from the skies
Tears from my eyes, fallin' on my face
And rollin' down my cheek

Since you're gone I live alone
Always in the middle of a storm
And I don't know if it's rain from the skies
Tears from my eyes, fallin' on my face
And rollin' down my cheek

All I know is I love you
And if I live forever
I'll be loving you still
You will always be just
Everything to me

So hurry back and bring the sun
Let me be your one and only one
With just one kiss stop the rain from the skies
Tears from my eyes fallin' on my face
And rollin' down my cheek
Rollin' down, rollin' down, rollin' downCaptcha
Widget
Liedje Horace Andy Rain From The Skies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rain From The Skiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Horace Andy Rain From The Skies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rain From The Skies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.