Songtekst van Hot Rod Circuit: Hi-tech Lip Gloss (Live)

Hi-tech Lip Gloss (Live)


Where was I when he wiped the lip gloss from his chin
I know exactly where you've been
It's bearing on my weakened mind
and when and where did you decide to suck the imagery out of life
I know exactly what's gone down
It's never going to last forever
I gave my breath to you
It's in everything we do
Well I know that I've done wrong
But it doesn't mean that there's no love in this
In this broken heart of mine
You take one last breath this time when you cross that line
Why should you carry all the weightCaptcha
Liedje Hot Rod Circuit Hi-tech Lip Gloss (Live) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hi-tech Lip Gloss (Live)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hot Rod Circuit Hi-tech Lip Gloss (Live) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hi-tech Lip Gloss (Live) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.