Songtekst van House Of Large Sizes: Hey, New York

Hey, New York


For everything there has to be a reason
A little lie is never out of season
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way
Yeah!

For every stone there has to be a beetle
A little time, a bag of pine needles
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way

For every death there has to be a reason
A little lie is never out of season
It's a', one young fine day
You're comin', you're comin' my way
Please!Captcha
Liedje House Of Large Sizes Hey, New York is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey, New Yorkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Hey, New York downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey, New York in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.