Pain is PainPain is pain, I'm sure you know
A mom's a mom wherever you go
I'm stuck in a place, I don't wanna be here
Stuck in a place, I don't wanna be here
Huh!
Whoa-oh
Whoa-oh
Whoa-oh
Whoa-oh
[repeat 1st verse]
What?
Pain is pain, I'm sure you know
A fuck's a fuck wherever you go
I'm stuck in a place, I don't wanna be here
Stuck in a place, I don't wanna be here
Huh!
[repeat 1st verse]
What?Captcha
Liedje House Of Large Sizes Pain is Pain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pain is Painmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Pain is Pain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pain is Pain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.