Robert


Robert calls me on the telephone
He wants to make sure that I'm still at home
He pauses a second, mouths a silent prayer
It's nice to know that someone really cares
At all
His hands are planted and they're gonna stay
It's good as gone and very so far away
You say you want it want it want it
Opportunity is what you make
Whoa yea
[repeat 1st verse]Captcha
Widget
Liedje House Of Large Sizes Robert is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Robertmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Robert downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Robert in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.