Songtekst van House Of Large Sizes: T-time In Memphis

T-time In Memphis


Well, I'm a thinkin' man, they call me Thoughtful Sam
Poison chips sealed with her lisp
Well, hounds abound on this merry-go-round
I said no, this one's on me
[repeat the above again]
[repeat it two more times]Captcha
Widget
Liedje House Of Large Sizes T-time In Memphis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied T-time In Memphismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes T-time In Memphis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje T-time In Memphis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.