Songtekst van Hunchback Of Notre Dame Soundtrack: Someday

Someday


Someday
When we are wiser
When the world's older
When we have learned
I pray
Someday we may yet live
To live and let live
Someday
Life will be fairer
Need will be rarer
Greed will not pay
God speed
This bright millenium
On its way
Let it come
Someday

Someday
Our fight will be won then
We'll stand in the sun then
That bright afternoon
Till then
On days when the sun is gone
We'll hang on
Wish upon the moon

There are some days dark and bitter
Seems we haven't got a prayer
But a prayer for someday better
Is the one thing we all share

Someday
When we are wiser
When the world's older
When we have learned
I pray
Someday we may yet live
To live and let live
Someday
Life will be fairer
Need will be rarer
Greed wil not pay
God speed
This bright millenium
Let it come
Wish upon the moon
One day
Someday
SoonCaptcha
Liedje Hunchback Of Notre Dame Soundtrack Someday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somedaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hunchback Of Notre Dame Soundtrack Someday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.