Regret


whatever truth will reveal tomorrow, it's a lie
a cup of poison will always join us, for a while
and we'll laugh for a while
and we'll die, for a while
and then we'll blame us self for a wild routine
ground zero, we're back to one

we can't combine

happy with the life they gave us, from day one
what disappears without a trace, reappears and we just approve
what we need, is a waist, solutions dissolves in our hands
we won't except that we understand
destruction completes the man

no matter what time will give us
no matter if it slips away
you should have burned me blind
now I'm shining through

we can't combine this city laws
regret with time, this splintered doors
even if fear remains tomorrow or if everything goes away

we can't combine

shadows merging
people laughing
the sun shines threatening
concrete tasting
steel avoiding
love exploiting
hate awakening
missing, can't hide

we can't combine this city laws
regret with time, this splintered doors
even if fear remains tomorrow or if everything goes awayCaptcha
Widget
Liedje Icon Of Coil Regret is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Regretmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Icon Of Coil Regret downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Regret in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.