Perilous TimeAs I live this life
In this perilous time
Reaching my half century
Happy golden fifty
I've carried my load
From a baby to a man
Many a souls pass on Families and friends
In this time - this perilous time
Love no longer smiles
In this time - this perilous time
True love is hard to find
In this perilous time
I give thanks and praise
For every little thing that he has done

As I walk in this world
In this perilous time
Looking back in my life
I've lived over the years
Sweet memories of love
To always keep me warm
Passages is in my life
I wish to erase
In this time - this perilous time
Love no longer smiles
In this time - this perilous time
True love is hard to find
In this perilous time
I give thanks and praise to Jah
For every litlle thing that he has done

As I live my life
In this perilous time
Reaching my half century
Happy golden fifty
I've carried my load
From a baby to a man
Many a souls pass on Families and friends
In this time - this perilous time
Love no longer smiles
In this time - this perilous time
True love is hard to find
In this perilous time
I give thanks and praise
For every little thing that he has done

As my life goes on
In this perilous time
Once a man twice a child
Slowly creeping up on me
Hairs of gray
Covering all over me
By the grace of Jah
I'll live to see another fifty

In this time - this perilous time
Love no longer smiles
In this time - this perilous time
True love is hard to find
In this perilous time
I give thanks and praise to Jah
For every little thing he has doneCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Perilous Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perilous Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Perilous Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perilous Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.