Stop Playing With My HeartSpending time away from me, oh girl
Loneliness and I don't get alone
Trying hard denying my love
It looks like you're checking out in love
In other words stop playing with my heart

Every dream has a lover, oh girl
I don't want to have sweet dreams alone
Late at night I'm here without love
It looks like you're checking out in love
In other words stop playing with my heart

Sweet dreams I get when you're around me
Butterfly girl, flying round the world
You a Butterfly girl
Stop playing with my heartCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Stop Playing With My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stop Playing With My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Stop Playing With My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stop Playing With My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.