TroddingMind how you're trodding
In and out of foreign
Babylon system is watching you
Mind how you mix and mingle
In a foreign land
Where there is smoke
There is fire
To the heart of Africa
I salute old slavery victories
My fore fathers
Were prisoners in those days
In pains, shackles in chains
One meal to keep us alive

Rowing ship ahoy row
Cargoes for the Caribbean
Carry us far beyond the horizon
Negroes slaves for sale
Tradings going on
From Africa to Jamaica

Mind how you're trodding
In and out of foreign
Babylon system is watching you
Mind how you mix and mingle
In a foreign land
Where there is smoke
There is fire

Babylon tried religion
Christians' games fading
Telling of their God
They plant in the sky
Babylon tricks never work
They turn now to drugs and guns
Giving in to the children of tomorrow
Cargoes for the Caribbean
Carry us far beyond the horizon
Negroes slave for sale
Trading going on
From Africa to Jamaica
Mind how you're trodding
In and out of foreign
Babylon system is watching you
Mind how you mix and mingle
In a foreign land
Where there is smoke
There is fireCaptcha
Liedje Ijahman Levi Trodding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Troddingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Trodding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trodding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.