Fine Line


Absence is my religion
Foray my words do speak
Torn from my own incision
This day forever bleak

I stand in my own pity
I crawl upon it's face
I feel I am a victim
For madness I can taste

Sometimes I think of me
Sometimes I think of you
But most of all I know
What more now can I do

It all must pass to reason
It all will fall from grace
And now in my obsession
It leads to such a waste

Confronting my horizon
It leads me cold and fray
To touch will end in treason
For this I cannot pay

Sometimes I think of me
Sometimes I think of you
But most of all I know
What more now can I do

It all must pass to reason
It all will fall from grace
But now in my obsession
It leads to such a wasteCaptcha
Liedje Ikon Fine Line is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fine Linemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ikon Fine Line downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fine Line in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.