Forget Myself


I've been looking through your window
I've been confiscating your mail
I've been tapping into your phone line
I put bugs inside your molars

I fantasize my life with you
I held my breath till I turned blue
I'd love to see you in the nude

I've been following you throughout your days
I've been confiscating your mail
I've been talking to your lover
She told me "stay the hell away"

I fantasize my life with you
I held my breath till I turned blue
I'd love to see you in the nude

I fantasize my life with you
I held my breath till I tuned blue
I'd love to see you naked

Part of me went into you [forget my soul]
Lost my mind down the line [forget my soul]
Its just you [forget my soul]
You [forget my soul]Captcha
Liedje Imani Coppola Forget Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forget Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Forget Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forget Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.