Hope For The Future


Why be normal when you can be weird
Why show your face when you can rock a bead
Why fly a plane when you can fly a jet
Why have a man when you can have a pet
Why smoke when you can breathe deep
Why be awake when you can go to sleep
Why take pull when you can take a hit
Why get high when you can get lit
Why be straight when you can be gay
Why say hello when you can say hey

Yo why not dance instead of sitting down
Why not smile instead of makin' a frown
Why be blue when you can be green
Why be nice when you can be mean
Why smoke crack when you can smoke dope
Why have doubt when you can have hope

There's hope for the future inside everyone
Hey Yeah
Hope for the future inside everyone

Yo why take a trip when you can stay home
Why use a brush when you can use a com
Why be blonde when you can be red
Why let the media get to your head
Why read the post when you can read the times
Why eat lemons when you can eat limes
Why take a break when you can go all night
Why make peace when you can have a fight
Why like girls when you can like guys
Why eat cake when you can eat pies
Why like ball when you can like bill
Why take a hike when you can take a pill
Why complain when you can just cope
Why have doubt when you can have hope

Hope for the future inside everyone
Hey
Hope for the future inside everyone

Hey Hope Hey Hope
Hope for the future inside everyone
Hey
Hope for the future inside everyoneCaptcha
Widget
Liedje Imani Coppola Hope For The Future is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hope For The Futuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Hope For The Future downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hope For The Future in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.