I'm A Tree


There's a tree in the city
It ain't lookin' pretty
Blessed with stress
Smog clogging feelin' shitty
There's a river on the highway
Things aint goin' my way
Turn around, go away
Come again another day
To the bed I go
Stumble to and fro
Tired from another day of lookin' for my glow
It's hard to get up
You can say I'm fed up
One things for certain
I gotta keep my head up

Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up girl, keep your head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up girl, keep your head up

The sun aint hard to see
Just turn off your TV
Everything around you is just part of every other thing
I'm a tree

Why you gotta do what you do
Why you gotta tell me how to be
Gee, make me feel like you do
I'm tried of messing around
It's time to let these people know
A tree in the city
It needs somewhere to grow

River on the highway
I've never seen a grayer day
It's sad, it's crappy, it needs somewhere to play
As for me, I'll sit under the tree
'cause there ain't no better place to be

Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up girl, keep your head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up

The sun ain't hard to see
Just turn off your TV
Everything around you is just part of every other thing
I'm a tree

Yo, why the freak
Are you all staring at me? I'm a tree
Yo, why the freak?
I'm a tree! [no you're not]
I'm a tree! [stop lying]

Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up girl, keep your head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up-keep my head up
Keep your head up girl, keep my head up

The sun aint hard to see
Just turn off your TV
Everything around you is just part of every other thing
I'm a tree
The sun aint hard to see
Just turn off your TV
Everything around you is just part of every other thing
I'm a tree
I'm a treeCaptcha
Liedje Imani Coppola I'm A Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm A Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola I'm A Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm A Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.