Piece


Come take my hand,
and I'll show you to a place
A spacey place
A place with space
Where there's a vase,
in a case,
and flowers in the vase
And my,my,my

In this world,
it's hard to find,
within yourself,
some piece of mind
I'm looking for something,
I have yet to find
Some piece of mind

This world makes no sense

Hey
What's up?
How ya doing?
Where ya going to?
I need to find a place to go
Not to the Alamo
With ho's and bro's standing under mistletoe
My, my, my

In this world,
it's hard to find,
within yourself,
some piece of mind
I'm looking for something,
I have yet to find
Some piece of mind

TV is good,
but I like movies better
We'll all be equipped with one of these in the future
Summer is nice,
but I like Autumn better
It suddenly occurred to me with pieces of the picture

This world makes no sense
It's abusive elusive and constantly conflicting
And I wish I could just be a part of it all

In this world,
it's hard to find,
within yourself,
some piece of mind
I'm looking for something,
I have yet to find
Some piece of mindCaptcha
Widget
Liedje Imani Coppola Piece is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Piecemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Piece downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Piece in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.