Raped by a Stranger


Confusion seems to be your way
My murdering is inconsequential
Close your lovely, lying eyes
Stay bride
I'll guard your last meal
Before your execution
Your treacherous
Dissatisfied face
Will rot by hunger for lust

Let's stop talking all about
That shit
Let's fuck show me your
Genitals
The hunger for perversion
Strikes back
I'll break your personality
You lie in a sheet of organic
Juices

The plague of myself buried
Among your bones
I've got a present for you
It's an overcrowded box
With corpses of the new-bornCaptcha
Liedje Incubator Raped by a Stranger is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raped by a Strangermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Incubator Raped by a Stranger downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raped by a Stranger in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.