Songtekst van Incubator: Thinkin Green Believe in Grey

Thinkin Green Believe in Grey


Psychotic feelings
Sorrow of society
Who made this world?
Destruction of me leads
In deep depressions
You left me help my will
I'm just too young
Why must I go?
Get out of me
I want to change my ways
I want to change my ways
Ways
You
Made me higher
You
Treated me as your son
You
Reality turns to dust
I know reality turns to dust
And now I left my way
In a dessert of ice
Where am I?
Am I a fool?
Or just a child
Now find my way!
I'll go
Goodbye my world
Good bye!Captcha
Liedje Incubator Thinkin Green Believe in Grey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thinkin Green Believe in Greymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Incubator Thinkin Green Believe in Grey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thinkin Green Believe in Grey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.