Those Homophobic


i keep stupidity by my side
i've got stupid masculine pride
i use hatred to express fear
there's a reason they're called queer
love as! Some church defines it!
Expressed! As we'd confine it
suffers! the undeserving
don't look for mercy in these eyes
why can't they just do whats right?
its not love that brought them here
there's a reason they're called queer
love is loveCaptcha
Liedje Indecision Those Homophobic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Those Homophobicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indecision Those Homophobic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Those Homophobic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.