Songtekst van India Arie: Strength, Courage And Wisdom

Strength, Courage And Wisdom


Inside my head there lives a dream
that i wanna see in the sun
Behind my eyes there lives a me
that i've been hiding for much too long
Because i've been too afraid to let it show,
'Cuz i'm scared of the judgement that may follow
Always puting off my living for tomorrow

It's time to step out on faith
I gotta show my face
It's been elusive for so long
Freedom is mine today
I gotta step out on faith
It's time to show my face
Procrastination had me down
look what I have found

I've found strength, courage and wisdom
It's been inside of me all along
Strength courage and wisdom
Inside of me

behind my eyes there lives a me
that knows humility
inside my voice there is a soul
and in my soul there is a voice
but i've been too afraid to make a choice
'cuz i'm scared of the things i might be missing
running too fast to stop to listen

It's time to step out on faith
I gotta show my face
It's been elusive for so long
Freedom is mine today
I gotta step out on faith
It's time to show my face
Procrastination had me down
look what I have found

I've found strength, courage and wisdom
It's been inside of me all along
Strength courage and wisdom
Inside of me

I close my eyes
and i think of all the things that i wanna see
'cuz i know that when i've opened up my heart
i know that anything that i want can be
so let it be
so let it be
so let it beCaptcha
Liedje India Arie Strength, Courage And Wisdom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strength, Courage And Wisdommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje India Arie Strength, Courage And Wisdom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strength, Courage And Wisdom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.