Almost Perfect


Maybe her eyes are just a little bit red
Almost all the time
Maybe her hair, it smells like cigarettes
When I climb into bed with her at night

She don't wanna try
But this just feels so right

She's almost perfect
She is so close to being everything
She's almost perfect
But she's not, she's not mine

Maybe she knows she drives me crazy
Just bats her eyes like she's my baby
Maybe she's quick to let her tongue fly at me
She's not the most proper lady
I'm the one to blame I know I caused this crash
So now I wander in this mess
Int this lake of sour mashed
Through my head the notion that

Maybe she's not quite honest with me
Almost all the time
Maybe I know there's someone else in her life
When I climb into bed with her at nightCaptcha
Widget
Liedje Ingram Hill Almost Perfect is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Almost Perfectmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill Almost Perfect downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Almost Perfect in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.