On My Way


I don't want your old letters
And I don't want to be friends
I've had enough to last a lifetime
and I don't wanna go again
I don't have to find a reason
And I don't have to answer why
It doesn't matter who is wrong here
I just wanna see you cry

And on my way I'll take the sunshine
On my way I'll take your dreams
On my way I'll say I'm sorry to no one but me

Let your family know I'm leavin
Lie to your girlfriends that you're well
Call and leave a cryin' message
I wanna know it hurts like hell

And on my way I'll take the sunshine
on my way I'll take your dreams
On my way I'll say I'm sorry to no one but me
On my way I'll be my own man
And I'll only please myself
On my way my pride's the only feeling I've got leftCaptcha
Widget
Liedje Ingram Hill On My Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On My Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill On My Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On My Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.