She Wants To Be Alone


She don't believe in anything
Never in love with those who love her
Taking time by men's side

She carries her weight of broken dreams
Carefully hiding everything from her heart
Doesn't know what she's missing

She wants to be alone
She wants to change her whole way of life
She wants to be alone and there's no way around
She said, she doesn't need me, she doesn't need anyone

Selling the girl you never see
Falling apart to the sound of nothing
She likes it that way

Waited around patiently, hoping to be the one she needs
But she's running away, turning away
She won't stay

She wants to be alone
She wants to change her whole way of life
She wants to be alone and there's no way around
She said, she doesn't need me, she doesn't need anyone

Keep me in mind, I will be on call all the time
'Cause I want you more than anyone

She wants to be alone
She wants to change her whole way of life
She wants to be alone and there's no way around
She said that she doesn't need me

She wants to be alone
She wants to change her whole way of life
She wants to be alone and there's no way around
She said, she doesn't need me and she doesn't need anyone
She doesn't need anyoneCaptcha
Liedje Ingram Hill She Wants To Be Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Wants To Be Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill She Wants To Be Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Wants To Be Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.