Dangerous Mind


[Music & Lyrics: M Korsback / N Dahlin]

[Intro solo: N Dahlin / N Dahlin & P Vastila]

To climb the highest mountain needs a higher sky, oh no
To dive the deepest ocean needs a clever mind, and a sign to follow

[Bridge:]

Always a pressure to the edge, from my dangerous mind Years passing by, I'm playing the same
old game- And it's always the same

I'm searching for a challenge, I never beware Oh no- I'm guided by fear Wherever I go,
whatever I try, my dangerous mind is always so clear

[Bridge:]

Always a pressure to the edge, from my dangerous mind Years passing by, I'm playing the same
old game-And it's always the same

Well, i'll keep on living, The same old way that i always lived
And i'm still believing, That this world has more to give

[Solo: Both / P Vastila]

Well, i'll keep on living, The same old way that i always lived
And i'm still believing , That this world has more to give

[Solo: N Dahlin]Captcha
Widget
Liedje Insania Dangerous Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dangerous Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Dangerous Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dangerous Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.