Fight For Life


[Music: ?stros, Lyrics: ?stros]

All your life you've tried to smile
But something warn you to die

There's just things hard to explain
I will keep on asking why

You can call it what you want
There's a reason I wont try

There's just things hard to explain
I will keep on asking why

It must be an evil pain
But you keep on struggling
It's hard for you to explain
You've got to fight for life

I once saw it every day
But you had to walk away

There's just things hard to explain
I will keep on asking why

It must be an evil pain
But you keep on struggling
It's hard for you to explain
You've got to fight for life

[Solo]

There's just things hard to explain
I will keep on asking why

It must be an evil pain
But you keep on struggling
It's hard for you to explain
You've got to fight for life

(This song is dedicated to Lihnda)Captcha
Liedje Insania Fight For Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fight For Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Fight For Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fight For Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.