Fire


[Music & Lyrics: M Korsback]

Run with me, Through the holy fire
Burn with me, Feel its desire
We're crossing the lines, We're extending our minds
These furious flames will lengthen our lives

When other grow old we become one with the future,
We might save our souls from our fall

Don't be afraid, to cross the waters
Scream it our loud, and you won't falter
We're travelling through time, We're extending our minds
This fire of strength, will lengthen our lives

It gives us the power of earth, sky and dimensions,
So far away from your lives

MARCH WITH US MARCHING HAND IN HAND,
MARCH WITH US TO THIS GLORIOUS LAND,
WE WILL LIVE ETERNALLY
SING THE TUNES OF OUR FUTURE SONG,
HAPPINESS FROM OUR HEARTS SO STRONG,
COME WITH US AND YOU WILL SEE

[SOLO: Juhano, Dahlin and Korsback/Juhano/Dahlin/Juhano/Dahlin/Juhano, Dahlin and Vastila]

[REPEAT: Chorus 'til end]Captcha
Liedje Insania Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.