Forever Alone


[Music & Lyrics: M Korsback]

[SOLO: Both]

Look into his eyes, What do you see?
There's nothing but lonelyness and sorrow
He's crying in pain, But there are no tears,
There are no good things, no tomorrow

He has forgotten how to smile, And how to live,
He is disappointed at god, But will he forgive

HE`S SEARCHING FOR LOVE,
BUT NOBODY GIVES HIM WHAT HE NEEDS,
HE`S CRYING IN LONELYNESS, FOREVER
HE`S SEARCHING FOR FRIENDS,
BUT NOBODY SEEM TO CARE AT ALL,
HE JUST HAS TO LIVE ALONE, FOREVER

[SOLO: Both]

I know he's still out there, Living alone
He lives by the storm and heavy weather
He waits for the day, When he is to leave
He knows he won't be alone in heaven

He lives his tearless life, He lives with his hate
Will almighty god let him in, Or is it too late?

[SOLO: Dahlin / Juhano / Both / Juhano / Both / Dahlin]

[REPEAT: Chorus]

He just has to live alone, Forever alone
He's crying in pain, But there are no tears-
Forever alone

[LICKS & SOLO: Korsback]Captcha
Liedje Insania Forever Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forever Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Forever Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.