Biggest Mountain


In my youth
Had someone told me
What would come
And how things would be
Then those days would've been a much brighter place
But the doubt of not knowing
Leaves a stigma that is hard to shake

To celebrate our bond

[I'm gonna build a monument]

I'll cut the stone today

[On the side of a mountain]

Where all my doubts once lay

[The biggest mountain]

One thing I can gaurantee
Is what you've done means everything to me

Waking Monday
Reading Saturday's news
In a town
I've not seen before
Curious
Small and ugly room
I can't find the door and everywhere
There's faces smiling at me

To celebrate our bond

[I'm gonna build a monument]

I'll cut the stone today

[On the side of a mountain]

Where all my doubts once lay

[The biggest mountain]

One thing I can gaurantee
Is what you've done means everything to me

In my youth
Had someone told me
What would come
And how things would be
Then those days would've been a much brighter place
And the doubts of not knowing
Leaves a stigma that is hard to shake

To celebrate our bond

[I'm gonna build a monument]

I'll cut the stone today

[On the side of a mountain]

Where all my doubts once lay

[The biggest mountain]

One thing I can gaurantee
Is what you've done means everything to me

To celebrate our bond

[I'm gonna build a monument]

I'll cut the stone today

[On the side of a mountain]

Where all my doubts once lay

[The biggest mountain]

One thing I can gaurantee
Is what you've done means everything to me

To celebrate our bond

[I'm gonna build a monument]

I'll cut the stone today

[On the side of a mountain]

Where all my doubts once lay

[The biggest mountain]

One thing I can gaurantee
Is what you've done means everything to me

Everything to me
Everything to meCaptcha
Widget
Liedje Inspiral Carpets Biggest Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Biggest Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Biggest Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Biggest Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.