Generations


The sky is red, and the sea is blue
God made the distance between me and you
Always walking the tightrope, always walking the line
Placing your head in the lion's jaws
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD, FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
Watching your river turn into an ocean
Sailing your ship off the edge of the world
Watching the sail as it carries you on
The wind twists like lovers in each other's arms
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
This is my future and this is my past
And they meet in the middle of nowhere
Won't you lend me a hand, stuck out in nowhereland
Waiting for someone to hear me
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
Oh, here comes the flood, here comes the flood
Here comes the flood (7x)Captcha
Widget
Liedje Inspiral Carpets Generations is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Generationsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Generations downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Generations in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.