Houseparty


Houseparty
by the J Geils Band
They're dancin' on the ceilin'
they're dancing' on the floor
People everywhere comin' through the door
They know there's a party goin' on
Do the dancin' romance all night long
I know it's cold outside
C'mon baby, I'll keep you satisfied
All you gotta do is move
Every time you feel that groove
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a houseparty
C'mon baby, dig that crazy soul
I know you're gonna lost control
You can do boogaloo
Anything that you want to
I know it's cold outside
C'mon baby, I'll keep you satisfied
All you gotta do is move
Every time you feel that groove
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a houseparty
I know it's cold outside
C'mon baby, I'll keep you satisfied
All you gotta do is move
Every time you feel that groove
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a party
Ain't nothing' but a houseparty
I said move it, groove it
Baby, don't you lose it
I said roll it, stroll it
Baby, don't control it
It ain't nothin' but a party
Ain't nothin' but a party
Ain't nothin' but a party
Ain't nothin' but a houseparty
Yeah, tell me 'bout the party
I got to know about the party
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaa
Tell me 'bout the partyCaptcha
Widget
Liedje J. Geils Band Houseparty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Housepartymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje J. Geils Band Houseparty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Houseparty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.