Round And Around


Have you ever wondered why you sometimes see me smile ?
It's to tell you that I care
And the best thing you can do is come and follow through

just to hold me
just be there

I'm falling in love
I can't help myself
You're making it clear that I need no one else
The state of the heart that just won't give in

right here's where we start
'cause you send me

Round and around and around round

Round and around and around round -
that's what you do

Round and around and around round -
I'm falling for you

Round and around and around round

Has it ever crossed your mind that you might want to find
something else or someone new ?
'Cause the pleasures that you give I just don't want to share

not with no one
just with you !
I'm falling in love
I can't help myself

Round and around and around round -
that's what you do

Round and around and around round -
the state of my heart

Round and around and around round -
come follow me through

Round and around and around round - come on

Give me your all the best way you can

make me feel you're the only man
Give me the touch that'll bring me to the knees
And now that I know how your love can be

hold me closer
baby
be good to me

Can't help falling in love - just the state of my heart -
I just can't get enough - oh
how you send me
Round and around and around round - you go straight to my head

Round and around and around round - that's what you do

Round and around and around round - I'm falling for you

Round and around and around round - oh
you send me

Round and around and around round -Captcha
Widget
Liedje Jaki Graham Round And Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Round And Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jaki Graham Round And Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Round And Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.