For All We Know


For all we know, we may never meet again
Before you go make this moment sweet again
We won't say good night until the last minute
I'll hold out my hand and my heart will be in it

For all we know, this may only be a dream
We come and we go like the ripples of a stream
So love me, love me tonight, tomorrow was made for some
Tomorrow may never come, for all we know

We may never, never meet again, for all we know
So why don't we take time for one another?
Be kind to one another, oh, love one another
For all we know

For all we knowCaptcha
Widget
Liedje James Ingram For All We Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For All We Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Ingram For All We Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For All We Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.