So This Is Love


Mmm
So this is love, mmm
So this is love
So this is what makes life divine

I'm all aglow, mmm
And now I know
They key to all heaven is mine

My heart has wings, mmm
And I can fly
I'll touch every star in the sky

So this is the miracle
That I've been dreaming of, mmm
So this is loveCaptcha
Liedje James Ingram So This Is Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So This Is Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Ingram So This Is Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So This Is Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.