Songtekst van James Ingram: The Day I Fall In Love

The Day I Fall In Love


Just an ordinary day
Started out the same old way
Then I looked into your eyes and knew
Today would be a first for me
The day I fall in love

On the day I fall in love
Sky will be a perfect blue
And I'll give my heart forever more
To someone who is just like you
The day I fall in love

People all say love is wonderful
That the bells will ring
The birds will sing
The skies will open
I wonder where's that great big symphony
Roll over Beethoven
Won't you play with me

And I'll never promise to be true to anyone
Unless it's you
Unless it's you
The day I fall in love

Just an ordinary day
Started out the same old way
Then I looked into your eyes and knew
Today will be a first for me
A first for me
The day I fall in love
I know you'll be there
OohI know
The day I fall in loveCaptcha
Liedje James Ingram The Day I Fall In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Day I Fall In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Ingram The Day I Fall In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Day I Fall In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.