Songtekst van James Ingram: Where Did My Heart Go?

Where Did My Heart Go?


Where did my heart go
When did it lose the way
How did I let you slip away
Why is it so hard to say
(The) words that might touch you
Make you believe that I'm
More than it seems that I am today
I can run
But I can't hide
From all these dreams
That I keep inside
Now, it's gonna to take a while
But I've got to learn to smile again
Once it was easy
I never had to try
I never had to tell a lie
Never thought I'd see you cry
But now I know better
(And) I've got to find a way
I don't wanna hear you say goodbye
I can run
But I can't hide
From all these dreams
That I keep inside
Now, it's gonna to take a while
But I've got to learn to smile again
I've got to find the smile
That fills your heart with laughter
Don't wanna find a way
To get along after you
I wanna be the man, that you knew
Now it's gonna take a while
But I've gotta learn to smile again
AgainCaptcha
Liedje James Ingram Where Did My Heart Go? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Where Did My Heart Go?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Ingram Where Did My Heart Go? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Where Did My Heart Go? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.