Tracking


here's a game that self-destructs
when it's properly set into motion
saves you the effort, it breaks on it's own
perspective is gone; you're watching it sliding away
let it slide
stark and empty place
let it slide
into regained space
here's a simple way to
increase the speed of white similacrum
force-feed the reel onto shattered projection
such a good picture, clear-cut tracking this time
and this is not so hard to take
until the game's in time and place
and this is not so hard to take
until the reel can fit the spaceCaptcha
Widget
Liedje Jawbox Tracking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trackingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jawbox Tracking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tracking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.