Himalaya


Verse 1:
Sadness
I feel my heart's not open
Last night my wings were broken
But love will come my way
Freedom
I swim right through the ocean
A really good emotion
I'll keep my dream alive

Chorus:
So I go to Himalaya
A thousand voices from the sky
And I feel a ray of hope deep in my heart
And my dream of Himalaya
Will come true cause I believe
In a world of peace and everlasting love

Verse 2:
Heaven
It takes me high and higher
I hear an angels choir
The pain of love has gone
Calmness
I'll find in my religion
This is my only vision
To leave the world behind

(Repeat Chorus)Captcha
Widget
Liedje Jeanette Himalaya is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Himalayamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jeanette Himalaya downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Himalaya in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.