Songtekst van Jeffrey Osborne: On The Wings Of Love

On The Wings Of Love


Just smile for me and let the day begin
You are the sunshine that lights my heat within
I'm sure that you're an angel in disguise
Come take my hand and together we will rise

On the wings of love
Up and above the clouds
The only way to fly
Is on the wings of love
On the wings of love
Only the two of us
Together flying high
Flying high Upon the wings of love

You look at me and I begin to melt
Just like the snow when a ray of sun is felt
I'm crazy bout ya baby can't you see
I'd be delighted if you could come with me

On the wings of love
Up and above the clouds
The only way to fly
Is on the wings of love
On the wings of love
Only the two of us
Together flying high
Flying high Upon the wings of love

Yes you belong to me
I'm yours exclusively
Right now we live and breathe Each other
Insepreble it seems,
We're flowing like a stream
Running free flowing
On the wings of love

On the wings of love
Up and above the clouds
The only way to fly
Is on the wings of love
On the wings of love
Only the two of us
Together flying high
Together flying high

On the wings of love
Up and above the clouds
The only way to fly
Is on the wings of love
On the wings of love
Only the two of us
Together flying high
Together flying high
Flying high up on the wings of loveCaptcha
Liedje Jeffrey Osborne On The Wings Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On The Wings Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jeffrey Osborne On The Wings Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On The Wings Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.