Completely


(Jennifer Day/Tommy Lee James/Liz Hengber)

I'll give my all, or not at all
There's no in-between
I'll give my best, won't second guess
This feelin' deep in me

You make me want to love you
With every breath I'll love you, (oh) endlessly
I'll give my heart, give my soul
I won't hold back, I'll give you everything
All of me, completely

You fill me up with your love
Oh, I just overflow
When we touch, can't get enough
And I want you to know

You make me want to love you
With every breath I'll love you, (oh) endlessly
I'll give my heart, give my soul
I won't hold back, I'll give you everything
All of me, completelyCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Day Completely is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Completelymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Day Completely downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Completely in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.