Somebody Else's Guy


Well I met somebody the other night
I can't stop thinking about him
He's like Romeo meets Mr Nice
All wrapped up in one man
The sweetest face I've ever seen
I loved the way he smiled at me
He's everything I hoped to find
And he's somebody else's guy

Yeah I guess somebody's a lucky girl
I'm sad to say it's not me
But I bet he means the world to her
And I wouldn't steal a man that's not free
I have to constantly remind myself
That he belongs to someone else
I can't keep dreaming someday he'll be mine
'Cause he's somebody else's guy

I don't know why I feel this way about him
I have no right
The right one is so hard to find
And finally after all this time
I can't believe he walks into my life
And he's somebody else's guyCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Day Somebody Else's Guy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody Else's Guymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Day Somebody Else's Guy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody Else's Guy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.