Songtekst van Jennifer Love Hewitt: Everywhere I Go

Everywhere I Go


Last night did you understand
How I trembled inside
When you held my hand
And do you know when I'm alone
I always pretend that we
Are more than friends
And I'm dreaming of your kiss
When I lay awake in the dark
How I'm wishing I could share
the secrets of my heart

Chorus:
You're there everywhere I go
In every face I see a longest winding road
Endlessly I am so lost in love
I wish that you could know
I want you, everywhere I go

I hear your voice goin' round in my head
No matter who's talking to me, I hear you instead
So, here we are again, but not like before
I want to give you so much more
If you're feeling that my touch
Is growing stronger, maybe it's true
I can't hide it from myself
How can I hide it from you?

(Chorus:)

I am so happy now
You've finally found out
Tonight, this love is letting go
If you're feeling that my touch
Is growing stronger, maybe it's true
I can't hide it from myself
How can I hide it from you?

(Chorus:)

I wanna see you, hear you,
Feel you, everywhere I goCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Love Hewitt Everywhere I Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everywhere I Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt Everywhere I Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everywhere I Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.