Songtekst van Jennifer Love Hewitt: I Want A Love I Can See

I Want A Love I Can See


I want a love I can see
That's the only kind that means a thing to me
Don't want a love you have to tell me about
That kind of lovin' I can sure do without
I want a love I can feel
That's the only kind of lovin' I think is real
Don't want to be goin' by somethin' I heard
'Cause baby, action speaks louder than words
I want a love that is mine
In the rain or even in the sunshine
A love that will keep me warm when it's cold
The kind of lovin' that will never grow old
I want a love I can see
The kind of love that you could give to me
The kind of kisses to make me melt
The kind of lovin' that can really be felt
I really want a love
You gotta know
I really need your love
All I really want is your love
I really want your love
A love I can seeCaptcha
Liedje Jennifer Love Hewitt I Want A Love I Can See is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want A Love I Can Seemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt I Want A Love I Can See downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want A Love I Can See in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.