Hide Myself In You


Who is here? Surely no one else is here
Tell me who cares, no one else appears to
And then theres You
You life me up when I am face down on the ground
You harbor me when I need shelter from the crowd
You come around

And life becomes a simple game again
Just to know You just to know You, Lord is why Im in this world
Im in this world Im in

Chorus
Sometimes I think itd be easier to die for You than to live for You
But You will stay faithful, Lord
And You will stay true
For now Ill hide myself in You

Who is here? I cannot do this on my own
Are they aware that I am suffering aloneI feel alone
Close the door, enter into the secret place
Im needing moremore of strength and more of Your grace
In the secret place
Where life becomes a simple game again
Just to know You just to know You, Lord, is why Im in this world
Im in this world Im in

Chorus

Bridge
So when I feel like there is no one for me
Ill hide myself in You
I know the ending to this so called story
Youre gonna see me through
Just like You always do
ChorusCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Paige Hide Myself In You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hide Myself In Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Hide Myself In You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hide Myself In You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.