Precious


Why do I take for granted the love that you bled?
The love that couldve lived, but died for me instead
You knew my heart
You knew

Chorus
You showed me You love me
You died and You took my place
You knew all that things I would do
Still You died for mewhy for me?
Precious Jesus, precious Jesus
You knew that Id deny You
You knew Id be ashamed
You knew Id crucify You
But You love me just the same
You knew my sin
You knew

ChorusCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Paige Precious is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Preciousmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Precious downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Precious in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.