Get Some


ya want some o'
me ya wanna brawl wit
me i'll show
ya' jd show ya jermaine
dupri
wit ludacris at my
side welcome
to atlanta is yo' sh*t
right
betta keep it
right bringin' tha
noise rockin' tha party i say
c'mon,c'mon
gonna raise tha roof
i'm livin' proof we gettin' loose like
a hangman's noose i break free
still wanna brawl wit
me well h*ll get outta hereCaptcha
Liedje Jermaine Dupri Get Some is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Somemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jermaine Dupri Get Some downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Some in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.