Eastbound And Down


East bound and down, loaded up and truckin',
we're gonna do what they say can't be done
We've got a long way to go and a short time to get there
I'm east bound, just watch ol' "Bandit" run

Keep your foot hard on the pedal Son, never mind them brakes
Let it all hang out 'cause we got a run to make
The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texarcana
And we'll bring it back no matter what it takes

East bound and down, loaded up and truckin',
we're gonna do what they say can't be done
We've got a long way to go and a short time to get there
I'm east bound, just watch ol' "Bandit" run

East bound and down, loaded up and truckin',
we're gonna do what they say can't be done
We've got a long way to go and a short time to get there
I'm east bound, just watch ol' "Bandit" run

Ol' Smokey's got them ears on and he's hot on your trail
He aint gonna rest 'til you're in jail
So you got to dodge 'im and you got to duck 'im,
you got to keep that diesel truckin'
Just put that hammer down and give it hell

East bound and down, loaded up and truckin',
we're gonna do what they say can't be done
We've got a long way to go and a short time to get there
I'm east bound, just watch ol' "Bandit" runCaptcha
Liedje Jerry Reed Eastbound And Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eastbound And Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Eastbound And Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eastbound And Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.