Plastic Saddle


Well I've got a long black six passenger limousine
A palace in Dallas a club in New Orleans
Diamonds on my fingers silk imported clothes
And I can tell a fast train by the way she blows
Don't give me no plastic saddle just let me feel that leather when I ride
Don't give me no paint and powder woman this boy likes to feel the hide
False eyelashes and a false foundation may build your pride
But don't give me no plastic saddle gal let me feel that leather when I ride
[ guitar ]
I'm the cream of societies I'm a man about town
Never looked long for nothin' that I ain't found
I ain't always right but I ain't never wrong
I know the words to the tune before you sang your song
Don't give me no plastic saddle
[ guitar ]
Don't give me no plastic saddleCaptcha
Widget
Liedje Jerry Reed Plastic Saddle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Plastic Saddlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Plastic Saddle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Plastic Saddle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.