Sugar Foot Rag


Well, I'm gonna get out my sycamore and shine up my shoes
Meet my baby and tell her the news
I bet my bundle on a swayback nag
And I came home winner with a plenty o'swag

One foot, two foot slew foot drag
Swing your honey to the sugar foot rag
Do a little jig and a zig and a zag
And listen to the fiddles as they play that sugar foot rag

Well, I got a big jug o'cinder and a bottle of wine
One's for my honey and the other is mine
Sip on the cider and sip on the wine
They both sip together and a have a good time

One foot, two foot slew foot drag
Swing your honey to the sugar foot rag
Do a little jig and a zig and a zag
And listen to the steel guitar as they play that sugar foot rag

I'm gonna spend all my money and a git on a jag
Swing my honey to the sugar foot rag
Walk right up and stomp on the floor
And swing up the middle with a shoofly four

One foot, two foot slew foot drag
Swing your honey to the sugar foot rag
Do a little jig and a zig and a zag
And listen to Jerry, he's gonna play you that sugar foot rag

Do a little jig and a zig and a zag
And that's the way you play that sugar foot ragCaptcha
Widget
Liedje Jerry Reed Sugar Foot Rag is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sugar Foot Ragmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Sugar Foot Rag downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sugar Foot Rag in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.