Songtekst van Jesus and Mary Chain: Alphabet Street

Alphabet Street


written by Prince

I'm going down to Alphabet Street
I'm gonna crown the first girl that I meet
I'm gonna talk so sexy
She'll want me from my head to my feet

I'm gonna drive my daddy's thunderbird
I'm gonna try but you know it's absurd
I'm gonna put her in the back seat
And drive her to Tennessee

I'm going down down down cause that's the only way
To make this cruel cruel world hear what we've got to say
Put the right letters together and make a better dayCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain Alphabet Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alphabet Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Alphabet Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alphabet Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.