Dirty Water


sung by Jim
written by William

It's off then it's on
It's on then it's gone
It's high and it's steep
It's wide and it's deep

Fuck with me, and I'll fuck with you
Isn't that what we're supposed to do
Kick me down and I will kick you too
Isn't that what we're supposed to do

I've been swimming in the dirty water
I've been swimming where the fish won't go

I've been swimming in the dirty water
I've been swimming where the fish won't go

It's off then it's on
It's on then it's goneCaptcha
Liedje Jesus and Mary Chain Dirty Water is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dirty Watermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Dirty Water downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dirty Water in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.